1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA
BTL AGENCIJA D.O.O., PARTIZANSKE AVIJACIJE 16, NOVI BEOGRAD, PIB: SR105401115
2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA
Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom “Nike Hypervenom Matrix Foto Konkurs” (u daljem tekstu: Konkurs) preko Facebook I Instagram društvenih mreža koje se nalaze na adresi www.facebook.com I www.instagram.com . Konkurs traje jedan dan (08.04.2017.) u 11.01h i završava se istog dana u 16.30h. Konkurs se organizuje radi promocije novih Nike Hypervenom 3 patika.
3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA
Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.
4. OPIS KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA U NJEMU
Pravo učešća na konkursu imaju sva lica sa prebivalištem u Republici Srbiji. Za učešće u Konkursu, potrebno je da korisnik napravi Matrix fotografiju u Matrix Zoni Đak objekta u Kolarčevoj ulici, u novim Hypervenom 3 patikama i da postavi ovaj video putem svog naloga na Facebook ili Instagramu sa hashtagom #hypervenom3. Jedan korisnik može da objavi više snimaka ali osvojiti samo jednu nagradu. FB I Insta nalozi moraju biti otključani da bi slike bile vidljive I učestvovale u konkursu. Aktivacija se zasniva na pravljenju kreativnih fotografijaa korišćenjem naše Matrix postavke u objektu. Korisnik (takmičar) može a i ne mora da bude jedini na snimku, zajedno sa svojim najboljim prijateljima (jednim ili vise) gde minimum jedan ima obuvene Hypervenom patike dok ih ostali mogu držati kao rekvizite. Korisnik, pre nego što objavi svoje rešenje, mora uz njega da postavi oznaku (hashtag) #hypervenom3, kako bi njegov klip ušao u izbor za nagrade. Ukoliko se na fotografiji nađe neprimeren sadržaj (sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, sadržaj koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, kao i sadržaj koji je štetan na bilo koji drugi način) isti neće ući u izbor za nagrade. Moguće je da korisnik kreira neograničen broj rešenja, ali samo za jedno resenje moze da dobije nagradu.
5. VRSTA NAGRADA
Ukupno se dodeljuje jedna (1) nagrada na Konkursu, i to: Nagrada (jedan nagradjeni) – Najbolji Matrix foto našeg Hypervenom3 momka dobiće svoj par Hypervenom patika.
6. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA DOBITAKA ODNOSNO DODELE NAGRADA
Izbor fotografije koja će biti nagrađena vrši tročlani žiri u sastavu: Darko Burčul, Brand marketing manager, Đak sport Draško Perović, BTL direktor, BTL agencija Kristina Ines Spalajković Vegas Aguilar, Account Executive, BTL agencija  BTL agencija će kontaktirati direktnom Facebook i/ili Instagram porukom učesnika čiji video bude odabran za pobedničku.  Žiri će izvršiti odabir fotografija do 16.30h. Podaci o odabranoj Matrix fotografiji biće postavljeni na zvaničnoj Đak sport Facebook strani istog dana. Ocena fotografija će biti na osnovu kreativnosti, inovativnosti i duhovitosti postavljenog klipa.
7. NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA
Organizator prutem svog FB/Instagram naloga obaveštava pobednika o pobedi na Konkursu, i taj podatak postavlja na zvaničnu FB stranicu Đak sporta. Ukoliko Organizator ne može da kontaktira sa pobednikom putem njegovog Facebook i/ili Instagram profila, pobednik je dužan da dostavi Organizatoru broj telefona ili email preko koga Organizator može stupiti u kontakt sa pobednikom i od njega pribaviti neophodne podatke. Prilikom obaveštavanja, Organizator će obavestiti pobednika o datumu i uslovima primopredaje nagrade. Prilikom preuzimanja nagrade, pobednik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid lične isprave iz koje je vidljivo ime i prezime lica. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni pobednik nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, i nema osobu sa prebivalištem na teritoriji Srbije koja u njegovo ime može preuzeti nagradu, nagrada će se dodeliti narednom odabranom takmičaru. Ukoliko ime i prezime dobitnika u ličnoj ispravi ne odgovara Facebook i/ili Instagram nalogu, nagrada se dodeljuje prvom sledećem takmičaru na rang listi po oceni stručnog žirija. Ukoliko je pobednik maloletno lice, prilikom dodele nagrade mora doći u prisustvu staratelja sa ličnom ispravom. Ukoliko pobednik Konkursa postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli nagradu, i u tom slučaju se nagrada dodeljuje sledećem najbolje plasiranom korisniku.
8. DISKVALIFIKACIJA IZ KONKURSA
Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz daljeg takmičenja i/ili zabranu učestvovanja onog ko je navedena pravila prekršio. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način pokušava da prekrši pravila učestvovanja (bilo kakve naznake varanja), Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz Konkursa i zanemari njihovo učestvovanje bez daljeg obrazloženja.
9. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA
Zaposleni u kompaniji Đak sport, uži članovi njihove porodice, kao i agencije povezane sa Organizatorom, nemaju pravo da učestvuju u Konkursu. Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u celosti ova Pravila a osobe koje se nalaze na fotografijama takmičara saglasne su sa ovim objavljivanjem. Svi ostali koji se prijavljuju ne smeju imati nikakvu podršku od strane gore pomenutih. Svaka takva prijava je ništavna i takav učesnik može biti diskvalifikovan u svakom trenutku. Organizator je obavezan da podatke o Učesnicima i drugim licima koji mu budu učinjeni dostupnim tokom Konkursa i/ili postupka uručenja nagrada čuva kao poverljive podatke i postupa sa istima u skladu sa relevantnim zakonima i drugim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Prijavom za učešće na ovom konkursu, učesnici prihvataju napred navedena pravila.
10. PREKID KONKURSA
Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju nepredviđenih i iznenadnih okolnosti o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na websajtu.
11. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA
Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na websajtu.ORGANIZATOR KONKURSA
BTL AGENCIJA D.O.O.