Pravilnik o uslovima izdavanja i načinu korišćenja Đak & Spot kartice

 1. Izdavalac Đak & Spot kartice je preduzeće Đak d.o.o. Beograd. Popunjavanjem pristupnice na bilo kom prodajnom mestu ili na zvaničnim stranicama kompanije Đak d.o.o. Beograd – www.djaksport.com i www.thespot.rs i dobijanjem Đak & Spot kartice, fizički ili u elektronskom obliku postaje se član kluba;
 2. Korisnik Đak & Spot kartice može postati svaka punoletna osoba, sa prebivalištem u Republici Srbiji, koja stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u pristupnici za Đak & Spot karticu. Pravna lica ne mogu biti korisnici programa;
 3. U svakom trenutku korisnik kartice ima pravo da izmeni podatke koje je prethodno dostavio kompaniji Đak d.o.o. Beograd ili da povuče izjavu o saglasnosti u celosti ili delimično. Zahtev se može uputiti pisanim putem na email adresu info@djaksport.com ili besplatnim pozivom na brojeve telefona kontakt centra 0800/100-505 - Đak ili 0800/202-201 - The Spot. U slučaju da korisnik želi da otkaže korišćenje kartice, dužan je da istu vrati izdavaču;
 4. 4. Da bi kupac prilikom kupovine u nekom od maloprodajnih objekata ostvario pravo na pogodnosti namenjene članovima kluba, potrebno je da pokaže zaposlenima na kasi svoju karticu, screenshot kartice sa ličnog profila na zvaničnoj internet stranici ili podatke koje je ostavio na pristupnici. Da bi kupac, koji je registrovan na sajtu, prilikom kupovine ostvario pravo na pogodnosti namenjene članovima kluba, neophodno je da poveže karticu sa svojim nalogom i da dobije potvrdu da je to uspešno urađeno. Ukoliko porudžbinu kreira operater kontakt centra potrebno je da kupac prilikom poručivanja naglasi da je član kluba, da želi da iskoristi pogodnosti i da izdiktira broj Đak & Spot kartice na kojoj želi da bude evidentirana kupovina. Naknadno evidentiranje poena nije moguće;
 5. Povrat poena pri kupovini ostvaruje se po 2 osnova:
  1. Godišnja kupovina - Iznos kupovine u predhodnih 365 dana (Godišnji povrat) - Đak & Spot kartice su podeljene u tri kategorije, pri čemu svaka kategorija donosi početni procenat povrata, u iznosu od 1 do 3%
  IZNOS GODIŠNJE KUPOVINE KATEGORIJA KARTICE POVRAT
  do 14.999 dinara SILVER 1%
  od 15.000 do 34.999 dinara GOLD 2%
  preko 35.000 dinara PLATINUM 3%

  2. Trenutna kupovina - Iznos trenutne kupovine (Trenutni povrat) - Pri kupovini u maloprodajnim objektima se dodatni procenat povrata dobija na osnovu iznosa trenutne kupovine, dok se pri online kupovini dobija na osnovu iznosa pojedinačnog artikla. Dodatni povrat može biti od 1 do 7%

  Postani deo Đak & Spot zajednice!

  Korisnik Đak & Spot kartice može maksimalno da sakupi 20000 poena;
 6. Đak & Spot cena - Bez obzira na kategoriju kartice i iznos kupovine na Đak & Spot cenu kupac može ostvariti do 20% popusta;
 7. Vlasnicima Đak & Spot kartica, kao članovima kluba, omogućavaju se specijalne pogodnosti, popusti na određene grupe artikala kao i redovna obaveštenja o novitetima, akcijama, sniženjima i ekskluzivnim ponudama za članove kluba. “Segmentisane ponude” - Posebni benefiti za članove kluba su formirani i prilagođeni individualnim potrebama, a u skladu sa aktuelnom ponudom;
 8. Sve pogodnosti namenjene vlasnicima Đak & Spot kartice biće oglašene na prodajnim mestima i na internet stranicama kompanije Đak d.o.o. Beograd– www.djaksport.com i www.thespot.rs ;
 9. Svaka kupovina, donosi određene pogodnosti, osim kupovine pojedinih artikala koji su izuzeti od povrata bodova odlukom kompanije Đak d.o.o. Beograd, kao i kupovine uz Đak special i Đak ili Spot popust kartice (nije moguće sabiranje popusta) ili kupovine plaćene putem administrativne zabrane i putem platnih listića (kupci poseduju posebne kartice);
 10. Poeni ostvareni kupovinom u radnjama mogu se koristiti već narednog dana. Poeni ostvareni kupovinom putem sajta evidentiraju se na kartici 20. (dvadesetog) dana od dana kucanja računa;
 11. Poeni sa Đak & Spot kartice (1 poen = 1 dinar) se mogu koristiti isključivo u maloprodajnim objektima u Srbiji. Pri korišćenju postojećih poena stiču se i novi poeni na plaćeni deo računa;
 12. Pri online kupovini je moguće isključivo sakupljanje poena, pod uslovom da je kupac registrovan na sajtu i da je u trenutku poručivanja Đak & Spot kartica povezana sa nalogom. Pri kupovini na sajtu trošenje poena nije moguće;
 13. Pravo trošenja zarađenih poena se ostvaruje na celokupan asortiman. Odnosi se i na akcijske artikle, ukoliko je tako navedeno u odluci o akcijskoj prodaji i nema kumuliranja sa drugim vidovima popusta (Đak specijal, Đak ili Spot popust kartice i ostalo), odnosno moguće je koristiti samo jedan vid popusta;
 14. Rok za korišćenje poena je godinu dana od datuma kupovine pri kojoj su stečeni. Nakon toga se poeni automatski brišu. Korisnik kartice treba da vodi sopstvenu evidenciju, kako bi iskoristio zarađene poene. Na žalost, kompanija Đak nema mogućnost da obaveštava korisnike o skorom isteku poena, zbog čega se odriče odgovornosti ukoliko korisnik dobijene poene ne iskoristi;
 15. Ukoliko korisnik izvrši povrat kupljenog artikla gubi pravo na dobijene poene. Ukoliko izvrši zamenu kupljenog artikla, iz bilo kog razloga, prilikom izrade povrata računa, za koji je bila povezana kartica, automatski se obavlja i povrat dobijenih poena. Prilikom izrade novog računa, ponovo se povezuje kartica i evidentiraju se poeni koji sleduju za novoodabrane proizvode na dan nove kupovine. Ukoliko se obavlja zamena za artikal kupljen u radnji, poeni su na raspolaganju narednog dana, dok su za artikle poručene online na raspolaganju 20. (dvadesetog) dana od dana kucanja računa;
 16. Korisnik Đak & Spot kartice trenutno stanje poena može da proveri u bilo kom maloprodajnom objektu, pozivom na brojeve telefona kontakt centra 0800/100-505 - Đak ili 0800/202-201 - The Spot ili na svom nalogu, ukoliko je registrovani kupac na sajtu. Korisnik ima pravo da zahteva uvid u listing transakcija Đak & Spot kartice. Zahtev se prosleđuje pismenim putem, na e-mail listingkartice@djaksport.com . Neophodno je proslediti broj kartice, ime i prezime i broj telefona vlasnika kartice. Rok za dostavu izvoda je do 10 radnih dana;
 17. Aktuelna pravila Đak kluba su u svakom trenutku dostupna na internet stranicama kompanije Đak d.o.o. Beograd, www.djaksport.com i www.thespot.rs i u svim maloprodajnim objektima;
 18. Samo od zaposlenih u kompaniji Đak d.o.o. Beograd moguće je dobiti informacije vezane za Đak & Spot karticu;
 19. Kompanija Đak d.o.o. Beograd zadržava pravo da u bilo kom trenutku povuče karticu iz opticaja i da promeni ili u potpunosti ukine elemente programa Đak & Spot kartice. Svaka izmena postaje važeća nakon 5 dana od dana njenog objavljivanja na zvaničnim internet stranicama;
 20. U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi besplatnim pozivom na brojeve telefona kontakt centra 0800/100-505 - Đak ili 0800/202-201 - The Spot. Nova kartica se može ponovo otvoriti na bilo kom prodajnom mestu ili na nekoj od zvaničnih stranica kompanije Đak. Na žalost poeni sa izgubljene ili ukradene kartice se ne mogu prebaciti na novootvorenu;
 21. Korišćenje Đak & Spot kartice podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim pravilima;
 22. Politika privatnosti i zaštita podataka ličnosti

 23. Kompanija Đak d.o.o. se obavezuje da će čuvati privatnost svih članova kluba. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o članovima, podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika o različitim akcijama, sniženjima, povoljnostima koje mogu iskoristiti koristeći Đak & Spot karticu i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Obaveštenja se prosleđuju samo onim korisnicima koji nisu naveli da ne žele da primaju te informacije;
 24. Svi podaci o kupcima/članovima se strogo čuvaju, čime se sprečava rizik od uništenja, gubitka, izmene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa ličnim podacima;
 25. U cilju zaštite ličnih podataka sprovodi se kontinuirana implementacija pseudonimizacije baze podataka i primenjuju savremene metode zaštite i kontrole pristupa izvorima podataka;
 26. Kompanija Đak d.o.o. Beograd je obezbedila kontinuirani nadzor nad fizičkim prostorima u kojima se čuvaju i obrađuju lični podaci članova;
 27. Pristup ličnim podacima je ograničen i dostupan samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obradu pri obavljanju radnih zadataka;
 28. Svi zaposleni u kompaniji Đak d.o.o. su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br. 97/2008; 104/2009; 68/2012; 107/2012; 87/2018);
 29. Lični podaci o korisnicima kartice se ne razmenjuju sa drugim korisnicima i njihovo prikupljanje i obrada moguća je samo uz pisani pristanak korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti;
 30. Lične podatke koje obrađujemo na osnovu legitimnog interesa čuvamo dok postoji legitimni interes i brišemo ih u periodu od 2 godine od njegovog prestanka;
 31. Lične podatke koje obrađujemo na osnovu saglasnosti čuvamo sve dok posedujemo saglasnost. U slučaju povlačenja saglasnosti od strane davaoca iste brišemo u najkraćem mogućem roku;
 32. Podaci dostavljeni prilikom postavljanja upita preko zvaničnih internet stranica, e-maila ili telefona se brišu ili anonimizuju najkasnije u roku od godinu dana nakon davanja odgovora;
 33. Vaša prava

 34. Pristup Vašim ličnim podacima - Imate pravo da tražite informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije o obradi u skladu sa članom 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
 35. Ispravka netačnih, dopuna, brisanje i ograničenje upotrebe ličnih podataka;
 36. Prenosivost ličnih podataka - Imate pravo preuzeti i tražiti prenos Vaših ličnih podataka;
 37. Pravo na povlačenje saglasnosti i zaborav - Imate pravo da povučete saglasnost za obradu ličnih podataka kao i da tražite da se trajno brišu lični podaci koje smo obrađivali na osnovu Vaše saglasnosti;
 38. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim ličnim podacima - Imate pravo prigovora na obradu Vaših ličnih podataka kao i uopšteno na naš način postupanja s Vašim ličnim podacima. Zahtev možete uputiti pisanim putem na email adresu info@djaksport.com gde u naslovu navodite Prigovor protiv obrade, dok je u samoj poruci potrebno navesti razlog prigovora i zahtev. Na Vaš zahtev ćemo odgovoriti odmah, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ukoliko izuzetna složenost pojedinačnog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka. Da bismo Vas zaštitili kao titulara ličnih podataka, potrebno je da se na odgovarajući način identifikujete kao podnosilac prijave, koji će nam predstavljati jemstvo da lične podatke dajemo njihovom vlasniku;
 39. Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;
 40. Odgovornost za obradu podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca snosi:
  Đak d.o.o. Beograd
  Milana Rešetara 5, Zemun
  Matični broj 07512481
  PIB 100039229
 41. Kompanija Đak d.o.o. Beograd zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni navedena pravila privatnosti i zaštite podataka ličnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na Internet stranici ili na drugi adekvatan način
 42. Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, dana 20.01.2021.

Radno vreme Call Centra:
Ponedeljak - Subota: 08-21h
Nedelja - Neradan dan

Kontakt:

Đak zadržava pravo promena cena bez prethodne najave! Podaci su informativnog karaktera i podložni su izmenama. Svi prikazani artikli su deo naše ponude, ali ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. Na žalost, ne možemo garantovati da su opisi proizvoda, prikazi fotografija i informacije bez greške.

Posetite Đak Sport na portalu ShopMania ePonuda.com