Obrada i isporuka traju 1-2, maksimalno 5 radnih dana.

Besplatna dostava za kupovinu u iznosu preko 6000 RSD

Sindikalna na 12 rata (online), Platni listić na 5 rata (mpo)

Opšti pravilnik poklon kartica

POKLON KARTICA ĐAK SPORT - OPŠTI USLOVI IZDAVANJA I POSLOVANJA

(u daljem tesktu: Opšti uslovi)

Član 1.

Opšti uslovi izdavanja i poslovanja čine pravnu osnovu za definisanje prava i obaveza, koje proizlaze iz transakcija s poklon karticom ĐAK SPORT. Kupovinom ili upotrebom poklon kartice ĐAK SPORT svaki kupac i imalac poklon kartice se obavezuje da će poklon karticu koristiti u skladu s primenjivim Opštim uslovima izdavanja i poslovanja i ako se nakon kupovine poklon kartice Opšti uslovi poslovanja izmene. Ovi Opšti uslovi obvezuju ĐAK i svakog kupca koji kupi poklon karticu odnosno koji sa poklon karticom plaća određenu robu u Đak sport i The Spot maloprodajnim objktima u Republici Srbiji,. Objavom ovih Opštih uslova svaki kupac je saglasan da kupovinom poklon kartice prihvata Opšte uslove, kao i način poslovanja s poklon karticama, koji je utvrđen ovim Opštim uslovima.

Izdavanje kartice

Član 2.

Izdavalac i vlasnik poklon kartice ĐAK SPORT (u daljem tekstu: poklon kartica) je ĐAK DOO BEOGRAD, Zemun, ul.Milana Rešetara br.5 (u daljem tekstu: Izdavalac).

Član 3.

U Opštim uslovima koriste se sledeći izrazi:

  • POKLON KARTICA - je Kartica kojom se potvrđuje da je određeni iznos novca plaćen unapred i koja obavezuje Izdavaoca da istu prihvati kao sredstvo plaćanja, kojom je moguće kupiti robu po sopstvenom izboru u svim maloprodajnim objektima Izdavaoca kartice;

  • KUPAC POKLON KATICE - potrošač koji na poklon karticu prvi put ili ponovno uplati vrednosni iznos;

  • KUPAC - imalac poklon kartice, koji za kupovinu robe i usluga kao način plaćanja koristi poklon karticu;

  • IMALAC - trenutni vlasnik poklon kartice ili osoba koja u datom trenutku ima fizički poklon karticu;

  • KORIŠĆENJE POKLON KARTICE - plaćanje robe i usluga s poklon karticom koja ima raspoloživ vrednosni iznos na kartici;

  • KUPOVINA POKLON KARTICE - je prvo ili ponovno punjenje poklon kartice vrednosnim iznosom.

 

Član 4.

Kupovina poklon kartice nije moguća u ratama. Prilikom kupovine poklon kartice popuste i akcije nije moguće iskoristiti. Fizička lica mogu kupiti poklon karticu u svim maloprodajnim objektima Izdavaoca isključivo gotovinom ili karticama poslovne banke. Pravna lica mogu kupiti poklon karticu samo u sedištu izdavaoca-odnosno, veleprodaji.

Član 5.

Minimalni iznos na poklon kartici je 1.000 rsd,. Iznos na poklon kartici se ne isplaćuje u gotovini. Poklon kartica se dopunjava u određenom iznosu prilikom kupovine poklon kartice i moguće je ponovno je dopuniti u svim maloprodajnim objektima Izdavaoca. Isplata vrednosnog iznosa salda sa poklon kartice u gotovini nije moguća.

Član 6.

Rok važenja kartice je 12 meseci od datuma poslednje dopune. Nakon isteka roka raspoloživi iznos na poklon kartici više nije dostupan. Kupac ili imalac poklon kartice dužan je da vodi evidenciju o trajnosti kartice. Imalac poklon kartice može na blagajni prodajnog mestu u bilo kojem trenutku proveriti stanje na poklon kartici. Za rešavanje pritužbi, nakon isteka trajanja poklon kartice odgovoran je izdavalac. Reklamacije prema izdavaocu mogu se dostaviti u pisanom obliku ili putem e-maila kontaktcentar@djaksport.com.

Korišćenje kartice, gubitak, oštećenje i prestanak prava korišćenja

Član 7.

Poklon kartica NE izdaje se na lično ime i prenosiva je, što znači da predstavlja vrednosni papir na donosioca. Imalac poklon kartice smatra se da je korisnik poklon kartice i izdavalac prilikom korišćenja poklon kartice nije dužan proveriti identitet imaoca ili donosioca poklon kartice.

Izdavalac ne pruža usluge blokade poklon kartice, na zahtev kupca ili imaoca poklon kartice. Imalac kartice može platiti poklon karticom, u jednoj ili više kupovina robe, do raspoloživog vrednosnog iznosa salda na poklon kartici. Poklon kartica vredi samo u Srbiji, na svim prodajnim mestima izdavaoca.

Izdavalac nije odgovoran za zloupotrebu poklon kartice.

Član 8.

Poklon kartica može se koristiti u skladu s njenom namenom. Poklon kartica dostupna je s unapred štampanim vizualom u 4 (četiri) jedinstvena omota.

Član 9.

Prilikom kupovine, kupac dobija dokaz o dopuni kartice i može ga zadržati za svoju evidenciju kao dokaz ispravnosti poklon kartice u skladu s članom 6. ovih Opštih uslova.

Član 10.

Kupovina poklon karticom može se obavljati samo u visini salda na poklon kartici. Kupovina na rate poklon karticom nije moguća. U slučaju da vrednost iznosa salda na poklon kartica nije dovoljna za isplatu celokupne kupovine, plaćanje razlike u vrednosti za kupljenu robu može se provesti važećim načinima plaćanja.

Član 11.

Za rešavanje reklamacija prilikom plaćanja poklon karticom odgovoran je Izdavalac.

Član 12.

Za gubitak ili krađu poklon kartice i sve moguće nastale štete uzrokovane zloupotrebom poklon kartice i neovlašćeno korišćenje vrednosnog iznosa salda na poklon kartici, izdavalac poklon kartice nije odgovoran. Izgubljene ili ukradene poklon kartice neće biti zamenjene.

Završne odredbe

Član 13.

Ovi Opšti uslovi izdavanja i poslovanja stupaju na snagu danom njihove objave na internet stranici izdavaoca www.djaksport.rs.

Izdavalac zadržava pravo promene Opštih uslova za izdavanje i korišćenje Poklon kartice ĐAK SPORT bez prethodne najave. Izdavalac će izmenjene Opšte uslove poslovanja objaviti na internet stranici www.djaksport.rs.

Član 14.

Neovlašćeno i nezakonito korišćenje poklon kartice je kažnjivo. Svi sporovi između imaoca i izdavaoca poklon kartice rešavaju se pred nadležnim sudom u Beogradu.

U Beogradu, 05.07.2023.god.

Ne možemo pronaći proizvode koji odgovaraju Vašem odabiru.

Dostava na adresi u roku od 1-2 radna dana, maksimalno do 5 radnih dana.

Besplatna dostava

za porudžbine preko 6000 RSD

Zamene i povrati dozvoljeni u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke.

Izvadi loyalty karticu

i uživaj u sakupljanju i trošenju bodova!

Đak Sport Doo Beograd ©2024 Sva prava zadržana. Izrada Smart Web