Podaci o trgovcu

  • Naziv: ĐAK D.O.O. BEOGRAD

  • Adresa: Milana Rešetara 5, 11080 Beograd

  • Delatnost i šifra delatnosti: trgovina na veliko obućom i odećom - 4642

  • Matični broj: 07512481

  • PIB: 100039229

  • Web adresa: www.djaksport.com

  • Kontakt telefon: 011/3107-800; 0800/10-05-05

  • Kontakt e-mail: office@djaksport.com